Murar

Fristående mur som är snygg på båda sidorna, med pelare i ändarna, i en sluttning, rak eller böjd, så finns det en rad olika och smarta alternativ att välja mellan.
Det är viktigt att man bygger upp med rätt material bakom samt att man har dränering för att vattnet ska försvinna.

Trappor

Det är också viktigt att man sätter muren rätt i botten så det inte med hjälp av tjäle blir sättningar i muren.
Överst på muren sätter en del på ett lock för att få muren komplett, vissa gör det inte.